Oficjalny strój Legia Basket... Finał Tramwajowej Akademii K... Kolejny sezon Legia Basket S...

Projekty

Celem Warszawskiego programu „Legia Basket Schools” jest zabawa poprzez sport oraz edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży. Promujemy aktywny styl życia w oparciu o treningi koszykarskie na najwyższym możliwym poziomie, budujemy siec szkółek koszykarskich w Warszawie.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
• Kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych i żywieniowych.
• Rozwijanie umiejętności zgodnie z indywidualnymi możliwościami.
• Rozładowanie napięć psychicznych, skierowanie energii w stronę aktywności fizycznej.
• Ukierunkowanie na aktywną formę spędzania czasu wolnego.
• Kształtowanie świadomości wpływu sportu na własne zdrowie.
• Promowanie zdrowego stylu życia.
• Budowanie dobrych relacji z rówieśnikami.
• Wychowywanie dzieci poprzez sport.
• Kształtowanie postawy Fair Play.
• Kreowanie przyjaznej, rodzinnej atmosfery.
• Budowanie „Wielkiej Rodziny Legii Warszawa”.
• Wychowywanie przyszłych  zawodników, trenerów, kibiców.


MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA BASKET SCHOOLS
Zasięg Legia Basket Schools

Liczba zawodników: 216

Liczba lokalizacji: 5

Liczba drużyn: 15

Legia Basket Schools na YouTube