Kontakt

Legia Basket Schools

Legia Warszawa S.A
ul. Łazienkowska 3
00-449 Warszawa

Infolinia: 664 953 173
e-mail: info@legiabasketschools.pl

Chcesz rozpocząć pracę w Legia Basket Schools? Napisz do nas!
praca@legiabasketschools.pl

Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. Z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514311

PARTNER GŁÓWNY:

Zakochaj się w Warszawie

SPONSORZY:

PROFBUD
Bank Pocztowy