Legia Basket Schools

FAQ

Z troski o najmłodszych oraz wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu najważniejsze pytania i udzielić Państwu wyczerpujących odpowiedzi.

ZAPISY ORAZ KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Jak można zapisać się do programu Koszykarskie Przedszkola – Legia Basket Schools?

Zapisów do programu dokonujemy za pomocą formularza w zakładce ZAPISZ SIĘ na stronie internetowej http://www.legiabasketschools.pl/.

2. Jaki jest koszt uczestnictwa w programie?

Po zakwalifikowaniu dziecka do programu należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 150 zł. Dzięki niej każdy z uczestników otrzyma zestaw startowy i gwarancję uczestnictwa w programie. Podczas uroczystego ślubowania w maju każdy uczestnik otrzyma  profesjonalny sprzęt treningowy firmy adidas w barwach Legii Warszawa.
Koszt uczestnictwa w treningach wynosi 120 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zajęć (płatne do piątego dnia każdego miesiąca). W miesiącu lutym 2015 termin płatności przedłużony jest do 13.02.15
UWAGA: opłata wpisowa nie jest równoznaczna opłacie za pierwszy miesiąc.

3. Do kogo skierowany jest program Koszykarskich Przedszkoli Legii Warszawa?

Zajęcia skierowane są do dziewczynek i chłopców w wieku od trzeciego do siódmego roku życia.

4. Gdzie można znaleźć informacje o tym, czy dziecko zostało zakwalifikowane do programu?

Wszystkie informacje na temat zakwalifikowania się do programu będziemy przesyłać drogą mailową. Najpierw jednak należy zarejestrować się w systemie oraz dokonać wszelkich formalności.

5. Czy do programu można dołączyć w każdej chwili?

Tak, jeżeli w wybranym ośrodku są jeszcze wolne miejsca. O wolnych miejscach można dowiadywać się drogą mailową info@legiabasketschools.pl oraz śledząc naszą stronę internetową http://www.legiabasketschools.pl/.

6. Czy w przypadku, gdy nie ma już wolnych miejsc w danym ośrodku, istnieje lista rezerwowa, na którą można zapisać dziecko?

Tak, w sytuacji braku wolnych miejsc w danym ośrodku, dziecko może zostać wpisane na listę rezerwową gdzie oczekuje na zwolnienie się miejsc w danym ośrodku.

7. Czy w przypadku zapisania dziecka na listę rezerwową trzeba od razu uiszczać wszystkie opłaty?

Nie ma takiej potrzeby. Pierwsza opłata pobierana jest dopiero w momencie, kiedy dziecko zostaje zakwalifikowane do programu, o czym poinformujemy drogą mailową.

8. W jaki sposób można się dowiedzieć, czy zwolniło się miejsce w danym ośrodku?

By otrzymać potrzebne informacje prosimy o kontakt drogą mailową info@legiabasketschools.pl.

9. Czy można zapisać do programu więcej niż jedno dziecko?

Tak, zgodnie z regulaminem istnieje możliwość zapisania do programu dowolnej liczby dzieci. REGULAMIN ZAJĘĆ KOSZYKARSKICH DLA PRZEDSZKOLAKÓW: kliknij tutaj.

10. Czy istnieją zniżki w przypadku zapisania do programu więcej niż jednego dziecka?

Regulamin programu nie przewiduje zniżek w takiej sytuacji.

11. Czy do uczestnictwa w programie są potrzebne dokumenty medyczne dotyczące stanu zdrowia dziecka?

Przed zapisaniem się do programu należy wypełnić oświadczenie medyczne dotyczące stanu zdrowia dziecka i dostarczyć je trenerom na pierwsze zajęcia. OŚWIADCZENIE MEDYCZNE: kliknij tutaj.

12. Czy dziecko, które ukończyło siedem lat może wziąć udział w programie?

Po ukończeniu siódmego roku życia udział dziecka w programie Koszykarskich Przedszkoli kończy się z upływem aktualnego sezonu (czerwiec 2015). Legia Warszawa zaproponuje dziecku inną aktywnością, o której opiekun zostanie poinformowany.

13. Co się dzieje z dzieckiem, które w trakcie danego sezonu ukończy siedem lat?

Jeżeli dziecko w trakcie trwania sezonu ukończy siedem lat, będzie go mogło dokończyć. Następnie, po ukończeniu sezonu, Legia Warszawa zaproponuje dziecku inną aktywność, o której opiekun zostanie poinformowany.

14. Kiedy można zrezygnować z zajęć?

Z zajęć można zrezygnować w dowolnym momencie sezonu. Zgodnie z regulaminem obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. O rezygnacji należy poinformować pisemnie na adres mailowy info@legiabasketschools.pl.

15. Czy podczas miesięcznego okresu wypowiedzenia można uczestniczyć w zajęciach?

Podczas okresu wypowiedzenia dziecko może w pełni korzystać z zajęć i aktywności prowadzonych przez Legię Warszawa w ramach programu Legia Basket Schools.

16. W jakich miesiącach odbywają się zajęcia?

Sezon zaczyna się 14 lutego i trwa do końca czerwca. W trakcie miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień) zajęcia Koszykarskich Przedszkoli nie są prowadzone.

17. Czy istnieje możliwość przyjścia na zajęcia próbne przed zapisaniem się?

Tak, istnieje możliwość przyjścia na zajęcia próbne. Chęć przyjścia na zajęcia próbne należy zgłosić pod adres: info@legiabasketschools.pl.

18. Czy po zakończeniu sezonu dziecko dostaje certyfikat udziału w zajęciach?

Tak, po ukończeniu całego sezonu zajęć dziecko otrzymuje oficjalny certyfikat Legii Warszawa.

19. Czy korzystający z zajęć Legia Basket Schools mogą liczyć na jakieś niespodzianki lub upominki?

Tak, uczestnicy Legia Basket Schools otrzymują zestaw startowy, który obejmuje koszulkę w barwach Legii Warszawa, smycz, pin, paszport Młodego Legionisty, a także bilety na dwa wybrane mecze piłkarskiej Legii (dla dziecka i opiekuna) oraz bilety na dwa wybrane mecze koszykarskiej Legii (dla dziecka i opiekuna). Podczas uroczystego ślubowania w maju każdy uczestnik otrzyma profesjonalny sprzęt treningowy firmy adidas w barwach Legii Warszawa.

20. Czy jeżeli po przerwie wakacyjnej dziecko nie będzie dalej brało udziału w zajęciach, należy o tym poinformować organizatora?

Tak, zgodnie z regulaminem należy o tym poinformować w formie pisemnej na adres mailowy info@legiabasketschools.pl.
REGULAMIN ZAJĘĆ KOSZYKARSKICH DLA PRZEDSZKOLAKÓW: kliknij tutaj.

21. W jakie dni i godziny można się kontaktować z klubem w sprawach dotyczących Legia Basket Schools?

Z klubem można kontaktować się drogą mailową info@legiabasketschools.pl lub telefoniczną pod numerem 22 318 20 17 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -17:00.

TERMINY I LOKALIZACJA ZAJĘĆ

1. W jakich terminach i gdzie odbywają się zajęcia?

Każdy z uczestników może wybrać ośrodek, w którym będzie uczęszczał na zajęcia. W każdym z nich zajęcia odbywają się średnio 4 razy w miesiącu w poniższych terminach:
- Warszawa, Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40 – zajęcia w niedziele w godzinach: 10:00 – 12:00;
- Warszawa, Wilanów, ul. Wiertnicza 26 - zajęcia w soboty w godzinach 10:00 - 12:00
Można wybrać obie lokalizacje.

UWAGA: Za uczestnictwo w zajęciach w drugim ośrodku obowiązuje dodatkowa, pełna opłata miesięczna.

2. Jeżeli dni lub godziny treningów ulegną zmianie lub zostaną odwołane, to gdzie będzie można znaleźć informacje na ten temat?

O tego typy sytuacjach będą Państwo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową.

3. Czy odwołane zajęcia będą odpracowywane?

Tak, odwołane zajęcia mogą być odpracowywane w innym ośrodku szkoleniowym. O chęci odpracowania zajęć prosimy informować drogą mejlową na info@legiabasketschools.pl

4. Czy w przyszłości będą otwierane kolejne ośrodki w innych dzielnicach miasta?

Tak, planujemy otwieranie nowych ośrodków. Informacji na ten temat należy szukać na stronach internetowych http://www.legiabasketschools.pl/oraz na naszych koncie na Facebooku www.facebook.com/LegiaBasketSchools

5. Czym skutkuje nieobecność na zajęciach?

W wyniku nieobecności dziecko nie skorzysta z treningu w danym terminie.

6. Czy nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwiać?

Nie, nie ma takiej potrzeby.

7. Czy w przypadku choroby dziecka i braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, można je wypisać w trakcie trwania sezonu?

Tak, istnieje taka możliwość. Wypisanie się z zajęć następuje z miesięcznym wypowiedzeniem, a zgodnie z regulaminem o rezygnacji z zajęć należy poinformować drogą pisemną na adres mailowy: info@legiabasketschools.pl
REGULAMIN ZAJĘĆ KOSZYKARSKICH DLA PRZEDSZKOLAKÓW: kliknij tutaj.

8. Czy po okresie przerwy wakacyjnej dzieci uczestniczące w programie muszą się zapisywać na nowy sezon czy zostają automatycznie przepisane na kolejny?

Dzieci są przepisywane automatycznie na kolejny sezon. Nie wymaga to nowej rejestracji ani wnoszenia po raz kolejny opłaty wpisowej.

9. Skąd można pobrać niezbędne dokumenty dotyczące programu?

Wszystkie materiały dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej http://www.legiabasketschools.pl/ zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na Facebooku  www.facebook.com/LegiaBasketSchools

GRUPY ZAJĘCIOWE i TRENERZY

1. Jak liczne są grupy treningowe?

W jednej grupie trenuje maksymalnie piętnaścioro dzieci.

2. W jaki sposób dzieci przydzielane są do grup?

Podczas treningów dzieci zostaną podzielone na grupy, a podział dokonywany jest na podstawie roku urodzenia dziecka.

3. Czy istnieje podział na treningi dla chłopców i dziewczynek?

Nie, wszystkie dzieci, bez względu na płeć, mają możliwość trenowania razem.

4. Ilu trenerów będzie uczestniczyło w zajęciach?

Do jednej grupy (maksymalnie 15. dzieci) przydzielonych jest dwóch opiekunów.

5. Kto układa program treningowy zajęć?

Autorski program treningowy dla najmłodszych jest opracowywany przez sztab trenerski sekcji koszykówki Legii Warszawa oraz animatorów gier i zabaw dla najmłodszych.

6. Na jakie elementy trenerzy będą kładli największy nacisk podczas zajęć?

Nadrzędnymi celami zajęć w Koszykarskich Przedszkolach Legii jest: nauka postawy fair play oraz wzajemnego szacunku; wzmacnianie potrzeby ruchu z wykorzystaniem gier i zabaw; kształtowanie koordynacji ruchowej oraz poczucia równowagi; danie poczucia dzieciom przynależności w rodziny Legii Warszawa; propagowanie zdrowego trybu życia i oraz wzmacnianie relacji między opiekunami i dziećmi z wykorzystaniem zabaw i gier z elementami koszykówki.

7. Jakie są kompetencje kadry trenerskiej, która będzie się zajmowała dziećmi?

Wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia mają doświadczenie w pracy trenerskiej z dziećmi. Wszyscy posiadają uprawnienia pedagogiczne oraz uprawnienia trenerskie z zakresu koszykówki.

8. Czy będą organizowane spotkania dla opiekunów w celu omówienia postępów dziecka?

Raz w miesiącu zajęcia odbywają się czynnym udziałem opiekunów. Ponadto, rodzice mają możliwość obserwowania wszystkich zajęć oraz konsultacji z koordynatorem sportowym danego ośrodka.

KWESTIE ZDROWOTNE

1. Czy dzieci uczestniczące w zajęciach są ubezpieczone?

Tak, każde dziecko objęte jest ubezpieczeniem NNW (w wysokości 20 tysięcy złotych na jednego uczestnika).

2. Czy w przypadku zmian stanu zdrowia dziecka w trakcie sezon należy o tym informować trenerów?

Tak, o wszystkim należy informować pisemnie drogą mailową info@legiabasketschools.pl lub dostarczyć trenerom ponownie uzupełnione oświadczenie medyczne.
OŚWIADCZENIE MEDYCZNE: kliknij tutaj.

3. Gdzie należy dostarczyć wypełnione oświadczenie medyczne?

Oświadczenie należy dostarczyć  do trenerów prowadzących. Oświadczenie medyczne musi zostać dostarczone przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
OŚWIADCZENIE MEDYCZNE: kliknij tutaj.

SPRZĘT SPORTOWY

1. Kiedy i gdzie można odebrać sprzęt treningowy?

Po rejestracji i wniesieniu odpowiednich opłat (wpisowego oraz za pierwszy miesiąc zajęć) zestaw startowy można będzie odebrać przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Zestaw startowy obejmuje koszulkę treningową w barwach Legii Warszawa, pin, smycz, paszport Młodego Legionisty. Sprzęt treningowy firmy adidas w barwach Legii Warszawa (koszulka i spodenki) będzie wręczony uczestnikom podczas uroczystego ślubowania w maju.

2. Czy za sprzęt trzeba dodatkowo zapłacić?

Nie, za zestaw sprzętu treningowego firmy adidas w barwach Legii Warszawa (koszulka i spodenki) nie trzeba dodatkowo płacić. Opłata wpisowa gwarantuje otrzymanie na własność sprzętu treningowego.

3. Czy sprzęt należy zwrócić po zakończeniu sezonu?

Po uiszczeniu opłaty i odbiorze, otrzymany sprzęt staje się Państwa własnością. Nie trzeba go zwracać po zakończeniu sezonu.

POTRZEBNE LINKI:

STRONA INTERNETOWA PROGRAMU LEGIA BASKET SCHOOLS: www.legiabasketschools.pl/
PROFIL LEGIA BASKET SCHOOLS NA FACEBOOKU: www.facebook.com/LegiaBasketSchools
REGULAMIN ZAJĘĆ PIŁKARSKICH DLA PRZEDSZKOLAKÓW: kliknij tutaj
OŚWIADCZENIE MEDYCZNE: kliknij tutaj

PARTNER GŁÓWNY:

Zakochaj się w Warszawie

SPONSORZY:

PROFBUD
Bank Pocztowy